Мария Виктория ООД е създадено през 1995г. Днес дружеството е лидер на българския пазар в производство и търговия на дребна битова техника. Продуктовото потфолио
на компанията включва: електрически скари, електрически котлони, електрически парти грил и принцесници и резервни
части за битови уреди.
   За гарантиране високото качество на крайния продукт, в екипа на „Мария Виктория”ООД работят повече от 50 висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит.
   Потребители на уреди, произведени в „Мария Виктория”ООД са десетки хиляди домакинства и фирми не само в България,
но и зад граница. 20% от произвежданата от компанията продукция е предназначена за експорт.
- Визията на „Мария Виктория”ООД е да бъде водещ производител на продукти с високо качество , надеждност и цена удовлетворяващи нарастващите потребителски критерии и специфични нужди на всички слоеве от домакинствата в България.
   Предимствата на уредите с марка „Мария Виктория”ООД са ниската цена и подходящото качество за тази цена. Използват се само висококачествени материали, изцяло съобразени с изискванията на европейските норми.
>>